Sparrow logo

הספארו נוצר עקב הצורך לקבלת פיש במראה אולד סקול אך עם אוירה מחודשת ומרעננת על ידי מתיחת הרייל והאהוטליין במספר אינצ׳ים. בנוסף, חלוקת קונקייבים מודרניים, שונים מהעולם אותו אנו רגילים ומכירים.

ייחודיות הגלשן מגיעה מהקונקייב שמתחיל בדאבל קונקייב אגרסיבי אשר ממשיך באותה המגמה עד איזור הרגל הקדמית, אמצע הגלשן. הקונקייב משנה את צורתו ל-וי קונקייב עמוק, באיזור החרבות עד לקצה הטייל. הקונקייב מתמתן בנוסף לויינגר עדין שמביא לשליטה ואחיזה מקסימלית בשילוב עם דרייב נכון לתחושה מיוחדת מתחת לרגליים, עבודת ריילים מדהימה שאותה אנחנו לא רגילים להרגיש בטווין קלאסי יחד עם אחיזה ושליטה אדירה בים גבוה.

הדק העליון שטוח לכל אורכו, הרייל יושב נמוך וחד ביחס לשאר הגלשן, שליטה, תמרון ואחיזה מקסימלית.

רוקר נמוך אך עדיין גבוהה יחסית מפיש קלאסי שמהווה לנו עבודה קלה יותר בים גבוהה וחזק.

תצפו לגלשן חזק ועוצמתי.

2000₪ – 2300₪

Sparrow logo

הספארו נוצר עקב הצורך לקבלת פיש במראה אולד סקול אך עם אוירה מחודשת ומרעננת על ידי מתיחת הרייל והאהוטליין במספר אינצ׳ים. בנוסף, חלוקת קונקייבים מודרניים, שונים מהעולם אותו אנו רגילים ומכירים.

ייחודיות הגלשן מגיעה מהקונקייב שמתחיל בדאבל קונקייב אגרסיבי אשר ממשיך באותה המגמה עד איזור הרגל הקדמית, אמצע הגלשן. הקונקייב משנה את צורתו ל-וי קונקייב עמוק, באיזור החרבות עד לקצה הטייל. הקונקייב מתמתן בנוסף לויינגר עדין שמביא לשליטה ואחיזה מקסימלית בשילוב עם דרייב נכון לתחושה מיוחדת מתחת לרגליים, עבודת ריילים מדהימה שאותה אנחנו לא רגילים להרגיש בטווין קלאסי יחד עם אחיזה ושליטה אדירה בים גבוה.

הדק העליון שטוח לכל אורכו, הרייל יושב נמוך וחד ביחס לשאר הגלשן, שליטה, תמרון ואחיזה מקסימלית.

רוקר נמוך אך עדיין גבוהה יחסית מפיש קלאסי שמהווה לנו עבודה קלה יותר בים גבוהה וחזק.

תצפו לגלשן חזק ועוצמתי.

2000₪ – 2300₪ 

הספארו נוצר עקב הצורך לקבלת פיש במראה אולד סקול אך עם אוירה מחודשת ומרעננת על ידי מתיחת הרייל והאהוטליין במספר אינצ׳ים. בנוסף, חלוקת קונקייבים מודרניים, שונים מהעולם אותו אנו רגילים ומכירים.

ייחודיות הגלשן מגיעה מהקונקייב שמתחיל בדאבל קונקייב אגרסיבי אשר ממשיך באותה המגמה עד איזור הרגל הקדמית, אמצע הגלשן. הקונקייב משנה את צורתו ל-וי קונקייב עמוק, באיזור החרבות עד לקצה הטייל. הקונקייב מתמתן בנוסף לויינגר עדין שמביא לשליטה ואחיזה מקסימלית בשילוב עם דרייב נכון לתחושה מיוחדת מתחת לרגליים, עבודת ריילים מדהימה שאותה אנחנו לא רגילים להרגיש בטווין קלאסי יחד עם אחיזה ושליטה אדירה בים גבוה.

הדק העליון שטוח לכל אורכו, הרייל יושב נמוך וחד ביחס לשאר הגלשן, שליטה, תמרון ואחיזה מקסימלית.

רוקר נמוך אך עדיין גבוהה יחסית מפיש קלאסי שמהווה לנו עבודה קלה יותר בים גבוהה וחזק.

תצפו לגלשן חזק ועוצמתי.

המנגו פרו נולד מהצורך בטווין פין אוחז וחד שיעבוד כאשר הים מתעורר. המנגו פרו נלקח מהטמפלט של המנגו הראשון ומשם מתחתי את הקצוות, הכנסתי קארב ארוך לאורך הרייל וחידוד משמעותי בקצוות למתן הידוק הטייל והנוס. חתכתי את עובי הרייל והרמתי את הרוקר משמעותית. לגלשן סינגל קונקייב עמוק עמוק שנשמר לאורכו, מהחרטום ועד למעבר לצ’אנל ייחודי שמכניס עוד דרייב, אחיזה ושליטה בחלקים הקריטיים של הגל. כלל האלמנטים האלו נועדו לאפשר כניסה מהירה לגל תלול וחזק, ואפשרות משחק ועבודת היי-פרפורמנס עם תחושות מודרניות של טווין פין שיודע לתפקד.

התפקוד שלו על הגל יגרום לכם לביטחון מלא לצאת לביצועים חזקים בכל נקודה על הגל כאשר הוא עומד חזק ויציב, יחד עם שליטה מירבית ויכולת תנועה שבאה בצורה ייחודית ושונה שרק שתי חרבות יכולות לתת, אך מנגד הגלשן שומר על נפח יחסי אשר נותן יכולות עבודה כאשר הגל שטוח ושמן. המומנטום והדרייב של טווין פין קיימים באופי הגלשן ולא נעלמים.

השם דומה, אך התחושה מתחת לרגליים שונה לחלוטין.

המלצתי היא לקחת את המנגו פרו ב2-3 אינצ’ גבוה יותר מהמנגו הסטנדרטי שלכם. המנגו שלי הוא 6’5 בעוד המנגו פרו שלי הוא 9’5.

2000₪ – 2300₪

המנגו פרו נולד מהצורך בטווין פין אוחז וחד שיעבוד כאשר הים מתעורר. המנגו פרו נלקח מהטמפלט של המנגו הראשון ומשם מתחתי את הקצוות, הכנסתי קארב ארוך לאורך הרייל וחידוד משמעותי בקצוות למתן הידוק הטייל והנוס. חתכתי את עובי הרייל והרמתי את הרוקר משמעותית. לגלשן סינגל קונקייב עמוק עמוק שנשמר לאורכו, מהחרטום ועד למעבר לצ’אנל ייחודי שמכניס עוד דרייב, אחיזה ושליטה בחלקים הקריטיים של הגל. כלל האלמנטים האלו נועדו לאפשר כניסה מהירה לגל תלול וחזק, ואפשרות משחק ועבודת היי-פרפורמנס עם תחושות מודרניות של טווין פין שיודע לתפקד.

התפקוד שלו על הגל יגרום לכם לביטחון מלא לצאת לביצועים חזקים בכל נקודה על הגל כאשר הוא עומד חזק ויציב, יחד עם שליטה מירבית ויכולת תנועה שבאה בצורה ייחודית ושונה שרק שתי חרבות יכולות לתת, אך מנגד הגלשן שומר על נפח יחסי אשר נותן יכולות עבודה כאשר הגל שטוח ושמן. המומנטום והדרייב של טווין פין קיימים באופי הגלשן ולא נעלמים.

השם דומה, אך התחושה מתחת לרגליים שונה לחלוטין.

המלצתי היא לקחת את המנגו פרו ב2-3 אינצ’ גבוה יותר מהמנגו הסטנדרטי שלכם. המנגו שלי הוא 6’5 בעוד המנגו פרו שלי הוא 9’5.

2000₪ – 2300₪ 

המנגו פרו נולד מהצורך בטווין פין אוחז וחד שיעבוד כאשר הים מתעורר. המנגו פרו נלקח מהטמפלט של המנגו הראשון ומשם מתחתי את הקצוות, הכנסתי קארב ארוך לאורך הרייל וחידוד משמעותי בקצוות למתן הידוק הטייל והנוס. חתכתי את עובי הרייל והרמתי את הרוקר משמעותית. לגלשן סינגל קונקייב עמוק עמוק שנשמר לאורכו, מהחרטום ועד למעבר לצ’אנל ייחודי שמכניס עוד דרייב, אחיזה ושליטה בחלקים הקריטיים של הגל. כלל האלמנטים האלו נועדו לאפשר כניסה מהירה לגל תלול וחזק, ואפשרות משחק ועבודת היי-פרפורמנס עם תחושות מודרניות של טווין פין שיודע לתפקד.

התפקוד שלו על הגל יגרום לכם לביטחון מלא לצאת לביצועים חזקים בכל נקודה על הגל כאשר הוא עומד חזק ויציב, יחד עם שליטה מירבית ויכולת תנועה שבאה בצורה ייחודית ושונה שרק שתי חרבות יכולות לתת, אך מנגד הגלשן שומר על נפח יחסי אשר נותן יכולות עבודה כאשר הגל שטוח ושמן. המומנטום והדרייב של טווין פין קיימים באופי הגלשן ולא נעלמים.

השם דומה, אך התחושה מתחת לרגליים שונה לחלוטין.

המלצתי היא לקחת את המנגו פרו ב2-3 אינצ’ גבוה יותר מהמנגו הסטנדרטי שלכם. המנגו שלי הוא 6’5 בעוד המנגו פרו שלי הוא 9’5.

טווין רטרו עם טוויסטים שהופכים אותו לדבר הנכון אצלנו בים תיכון. פיש בעל אאוטליין רחב באיזור החזה, יחד עם ריילים מלאים ורוקר נמוך. כל אלו מביאים למיצוי הנפח ביכולות החתירה, כניסה קלה לגל, מהירות מקסימאלית ומעבר סקשנים בצורה קלה וראדיקלית.

הטייל מתחיל להתכנס בצורה חדה בחלקו האחורי, החרבות ממוקמות בחלקו האחורי ופנימי יחסית באיזור הגלשן, יחד עם צ’אנל אחיד ועמוק, נותים את הדרייב הנכון, אפשרות ביצוע ראדיקלי וקריטי שמביא את השינוי המרענן והתחושה הנכונה ברוב ימות השנה.

תכונות אלו יאפשרו לנו יכולות ביצוע קריטי גם בים נמוך וחלש יחד עם חוויה קלאסית וגלישה חלקה ונעימה בפויינטים ארוכים וציוריים.

1900₪ – 2200₪

טווין רטרו עם טוויסטים שהופכים אותו לדבר הנכון אצלנו בים תיכון. פיש בעל אאוטליין רחב באיזור החזה, יחד עם ריילים מלאים ורוקר נמוך. כל אלו מביאים למיצוי הנפח ביכולות החתירה, כניסה קלה לגל, מהירות מקסימאלית ומעבר סקשנים בצורה קלה וראדיקלית.

הטייל מתחיל להתכנס בצורה חדה בחלקו האחורי, החרבות ממוקמות בחלקו האחורי ופנימי יחסית באיזור הגלשן, יחד עם צ’אנל אחיד ועמוק, נותים את הדרייב הנכון, אפשרות ביצוע ראדיקלי וקריטי שמביא את השינוי המרענן והתחושה הנכונה ברוב ימות השנה.

תכונות אלו יאפשרו לנו יכולות ביצוע קריטי גם בים נמוך וחלש יחד עם חוויה קלאסית וגלישה חלקה ונעימה בפויינטים ארוכים וציוריים.

1900₪ – 2200₪ 

טווין רטרו עם טוויסטים שהופכים אותו לדבר הנכון אצלנו בים תיכון. פיש בעל אאוטליין רחב באיזור החזה, יחד עם ריילים מלאים ורוקר נמוך. כל אלו מביאים למיצוי הנפח ביכולות החתירה, כניסה קלה לגל, מהירות מקסימאלית ומעבר סקשנים בצורה קלה וראדיקלית.

הטייל מתחיל להתכנס בצורה חדה בחלקו האחורי, החרבות ממוקמות בחלקו האחורי ופנימי יחסית באיזור הגלשן, יחד עם צ’אנל אחיד ועמוק, נותים את הדרייב הנכון, אפשרות ביצוע ראדיקלי וקריטי שמביא את השינוי המרענן והתחושה הנכונה ברוב ימות השנה.

תכונות אלו יאפשרו לנו יכולות ביצוע קריטי גם בים נמוך וחלש יחד עם חוויה קלאסית וגלישה חלקה ונעימה בפויינטים ארוכים וציוריים.

שילוב של שורט בורד וטווין הולידו לנו את המיארגז’. טווין ראדיקלי שיודע לאחוז נכון בצינור, לתת לנו אפשרות לביצועים טכניים על הגל גם שהים עובד, אך לא פחות מהנה גם בימים הנמוכים.

לקחנו אאוט-ליין חד של שורט בורד בחציו הראשון (אחורי) של הגלשן, עם ריילים חדים וראונד פינטייל שמאפשר יציבות ורדיקאליות בים גבוה מצד אחד, ומצד שני שמרנו על רייל ארוך ומתעגל בחלקו הקידמי של הגלשן ועד החרטום, מה שנותן לנו המון נפח באיזור החזה המאפשר לנו חתירה וכניסה לגל בצורה קלה ומהירה.

הגלשן מאופיין בארבעה צ’אנלים עמוקים באיזור השליש הראשון של הגלשן יחד עם מיקום חרבות טווין מאחורה והטייל המחודד שמאפשרים לנו ביצועים רדיקאלים באיזורים קריטיים על הגל ואיך לא – אחיזה מקסימאלית בצינורות.

היהלום הזה עובד כל-כך נכון במגוון רחב של מידות סטנדרט ומידות מיד-סייז לחבר’ה שרוצים לקחת את הגלישה למקום שונה, ייחודי ומרגש.

2000₪ – 2300₪

שילוב של שורט בורד וטווין הולידו לנו את המיארגז’. טווין ראדיקלי שיודע לאחוז נכון בצינור, לתת לנו אפשרות לביצועים טכניים על הגל גם שהים עובד, אך לא פחות מהנה גם בימים הנמוכים.

לקחנו אאוט-ליין חד של שורט בורד בחציו הראשון (אחורי) של הגלשן, עם ריילים חדים וראונד פינטייל שמאפשר יציבות ורדיקאליות בים גבוה מצד אחד, ומצד שני שמרנו על רייל ארוך ומתעגל בחלקו הקידמי של הגלשן ועד החרטום, מה שנותן לנו המון נפח באיזור החזה המאפשר לנו חתירה וכניסה לגל בצורה קלה ומהירה.

הגלשן מאופיין בארבעה צ’אנלים עמוקים באיזור השליש הראשון של הגלשן יחד עם מיקום חרבות טווין מאחורה והטייל המחודד שמאפשרים לנו ביצועים רדיקאלים באיזורים קריטיים על הגל ואיך לא – אחיזה מקסימאלית בצינורות.

היהלום הזה עובד כל-כך נכון במגוון רחב של מידות סטנדרט ומידות מיד-סייז לחבר’ה שרוצים לקחת את הגלישה למקום שונה, ייחודי ומרגש.

2600₪ – 2900₪

שילוב של שורט בורד וטווין הולידו לנו את המיארגז’. טווין ראדיקלי שיודע לאחוז נכון בצינור, לתת לנו אפשרות לביצועים טכניים על הגל גם שהים עובד, אך לא פחות מהנה גם בימים הנמוכים.

לקחנו אאוט-ליין חד של שורט בורד בחציו הראשון (אחורי) של הגלשן, עם ריילים חדים וראונד פינטייל שמאפשר יציבות ורדיקאליות בים גבוה מצד אחד, ומצד שני שמרנו על רייל ארוך ומתעגל בחלקו הקידמי של הגלשן ועד החרטום, מה שנותן לנו המון נפח באיזור החזה המאפשר לנו חתירה וכניסה לגל בצורה קלה ומהירה.

הגלשן מאופיין בארבעה צ’אנלים עמוקים באיזור השליש הראשון של הגלשן יחד עם מיקום חרבות טווין מאחורה והטייל המחודד שמאפשרים לנו ביצועים רדיקאלים באיזורים קריטיים על הגל ואיך לא – אחיזה מקסימאלית בצינורות.

היהלום הזה עובד כל-כך נכון במגוון רחב של מידות סטנדרט ומידות מיד-סייז לחבר’ה שרוצים לקחת את הגלישה למקום שונה, ייחודי ומרגש.

2000₪ – 2300₪ 

הגפילטע נוצר בשביל גולש השורט בורד שרוצה ללכת לכיוון הגרובלר טווין. הגלשן משלב באופייו את הפישים הקלאסיים, אולד סקול פיש, אך עם טעם וניחוח נכון של התקופה הרלוונטית כיום, באמצעות חידוד הרייל אשר יושב חזק בתוך המים. הקונקייבים האגרסיביים אשר מתחילים בכניסה שטוחה יחסית והופכים במהרה ל-V שנטמע בתוך דאבל קונקייב מאוד אגרסיבי עד איזור החרבות, שם הוא מתמתן ונשמר V עדין עד קצה הטייל.

מאפיינים אלו מביאים למקסום יכולות צבירת מהירות ושמירת המהירות על קיר חזק שעומד בעת הביצועים וביציאה מהם, יחד עם תחושה של דרייב בלתי נפסק בים נמוך בביץ’ ברייק הביתי שלכם. כל אלו מייצרים הרמוניה מלאה בין חלקי הגלשן השונים. השינויים האלו נותנים את התחושה הורסטילית אל מול חלקי הגל השונים המשתנים מסקשן לסקשן. מקסימום חוויה לגולש!

2000₪ – 2300₪

הגפילטע נוצר בשביל גולש השורט בורד שרוצה ללכת לכיוון הגרובלר טווין. הגלשן משלב באופייו את הפישים הקלאסיים, אולד סקול פיש, אך עם טעם וניחוח נכון של התקופה הרלוונטית כיום, באמצעות חידוד הרייל אשר יושב חזק בתוך המים. הקונקייבים האגרסיביים אשר מתחילים בכניסה שטוחה יחסית והופכים במהרה ל-V שנטמע בתוך דאבל קונקייב מאוד אגרסיבי עד איזור החרבות, שם הוא מתמתן ונשמר V עדין עד קצה הטייל.

מאפיינים אלו מביאים למקסום יכולות צבירת מהירות ושמירת המהירות על קיר חזק שעומד בעת הביצועים וביציאה מהם, יחד עם תחושה של דרייב בלתי נפסק בים נמוך בביץ’ ברייק הביתי שלכם. כל אלו מייצרים הרמוניה מלאה בין חלקי הגלשן השונים. השינויים האלו נותנים את התחושה הורסטילית אל מול חלקי הגל השונים המשתנים מסקשן לסקשן. מקסימום חוויה לגולש!

2000₪ – 2300₪

הגפילטע נוצר בשביל גולש השורט בורד שרוצה ללכת לכיוון הגרובלר טווין. הגלשן משלב באופייו את הפישים הקלאסיים, אולד סקול פיש, אך עם טעם וניחוח נכון של התקופה הרלוונטית כיום, באמצעות חידוד הרייל אשר יושב חזק בתוך המים. הקונקייבים האגרסיביים אשר מתחילים בכניסה שטוחה יחסית והופכים במהרה ל-V שנטמע בתוך דאבל קונקייב מאוד אגרסיבי עד איזור החרבות, שם הוא מתמתן ונשמר V עדין עד קצה הטייל.

מאפיינים אלו מביאים למקסום יכולות צבירת מהירות ושמירת המהירות על קיר חזק שעומד בעת הביצועים וביציאה מהם, יחד עם תחושה של דרייב בלתי נפסק בים נמוך בביץ’ ברייק הביתי שלכם. כל אלו מייצרים הרמוניה מלאה בין חלקי הגלשן השונים. השינויים האלו נותנים את התחושה הורסטילית אל מול חלקי הגל השונים המשתנים מסקשן לסקשן. מקסימום חוויה לגולש!

2000₪ – 2300₪

באתר זה נעשה שימוש בעוגיות, לעוד פרטים בקרו בעמוד מדיניות הפרטיות